Indywidualnie opracowana dieta – 200 zł

I Wizyta – 169 zł (+ koszt ułożenia diety)

Pierwsza wizyta trwa około 1,5h. Jej celem jestem zdiagnozowanie rozmiaru nadwagi, rozpoznanie przyczyn jej wystąpienia i ustalenie wspólnie z pacjentem efektu końcowego jaki chce uzyskać.

Dokonam analizy wyników badań i przeprowadzę szczegółowy wywiad dotyczący Państwa stanu zdrowia, przyzwyczajeń żywieniowych oraz trybu życia. Ponadto za pomocą analizatora zostanie ustalony skład ciała (poziom tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, a także zawartość wody
i substancji  mineralnych).

Dostaną Państwo dietę wprowadzającą oraz (w ciągu
2 tygodni) indywidualnie opracowany plan żywieniowy.

Plan żywieniowy będzie uwzględniał Państwa preferencje żywieniowe, umiejętności kulinarne oraz zasobność portfela,
a ilość i godziny posiłków będą dostosowane
do harmonogramu dnia.

Ponadto w trakcie wizyty zostaną szczegółowo omówione wytyczne i wskazówki dotyczące sposobu odżywiania
i stosowania przygotowanej diety.

Jak należy się przygotować do pierwszej wizyty?

 1. Proszę zrobić badanie krwi w zakresie:  morfologia, glukoza na czczo, lipidogram, tsh, ft4, ft3, antyTPO, próby wątrobowe
 2. W przypadku zdiagnozowania innych chorób, proszę przynieść także wyniki pozostałych wykonywanych ostatnio badań.
 3. Na 7 dni przed terminem wizyty proszę zaprowadzić dzienniczek, w którym należy wpisywać wszystkie spożyte posiłki, przekąski oraz płyny wraz ze wskazaniem daty i godziny przyjęcia posiłku.

Wizyty kontrolne –  70 zł 

Wizyty kontrolne będą się odbywać co 3 – 4 tygodnie (w zależności od uzyskiwanych rezultatów oraz potrzeb pacjenta) i będą trwały ok. 30 min. W trakcie każdej wizyty dietetyk dokona pomiaru wagi i analizy składu ciała, omówi postępy, a w przypadku wystąpienia takiej konieczności dokona modyfikacji diety.

Ponadto podczas wizyt kontrolnych będzie realizowany proces budowania i utrzymania motywacji, a także skutecznego eliminowania złych nawyków.

Wizyty po zakończeniu procesu redukcji wagi – zapobiegające wystąpieniu efektu jojo (co 2-6 miesięcy) – 100 zł 

W trakcie tych wizyt będą dokonywane kontrolne pomiary składu ciała, wywiad żywieniowy, ewentualna modyfikacja zaleceń dietetycznych, a także będą przeprowadzane sesje motywacyjne.

Kontrola wagi i zdrowe żywienie

 • Analiza składu ciała (bez wizyty) 40 zł 
 • Rozpoznanie nietolerancji pokarmowych: Food Detective – 399zł (po wcześniejszym uzgodnieniu)

Kontrola wagi u dzieci pomiędzy 3-16 rokiem życia- od 90 zł

 • Wizyta – 45min (tylko z rodzicem lub opiekunem)

Zdrowa Rodzina-  400 zł

 •  8h (cały dzień)
  • dobre nawyki
  • edukacja (zakupy, przygotowanie posiłków)
  • jadłospis 30 dla całej rodziny
  • ustalenie harmonogramu posiłków
  • badanie składu ciała dla rodziny – gratis!

Sesja coachingowa – do uzgodnienia

 • Sesja 1,5h
  • wprowadzenie
  • rozpoznanie
  • analiza problemu
  • wyznaczenie celu i punktów pośrednich

Sesja wprowadzająca – gratis